Variety » ฟังฟรี! สัมมนาออนไลน์ “อุตฯ เครื่องดื่มในประเทศไทย”

ฟังฟรี! สัมมนาออนไลน์ “อุตฯ เครื่องดื่มในประเทศไทย”

25 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ด้วยมูลค่าตลาดที่สูงถึงประมาณ 4.75 แสนล้านบาท ในปี 2562 ทั้งยังเชื่อมโยงกับอีกหลายธุรกิจ อาทิ เกษตรแปรรูป บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ภัตตาคารและร้านอาหาร ฯลฯ ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทยทั้งยังมีความหลากหลายและมีการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพและความสามารถแข่งขันได้ ด้วยเหตุนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จึงได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์ขึ้นโดยมี 2 หัวข้อสำคัญ คือ “อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย” และ “ผู้ประกอบการควรรู้กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม” ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับสัมมนาออนไลน์ตอนที่ 1 หัวข้อ “อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย” จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 15.00–17.00 น. ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนาประกอบด้วย แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปี 2020 โดยนาย Tan Heng Hong, APAC Food and Drink Analyst, Mintel Group Ltd. ทิศทางการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มเสริมอาหาร (Functional Beverages) โดย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน อดีตประธานกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และนโยบายและข้อบังคับเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเสริมอาหาร โดยนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนาฯ ได้ที่ https://bit.ly/3j1dRTL  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ putthiporn.p@informa.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ส่วนสัมมนาออนไลน์ ตอนที่ 2 หัวข้อ “ผู้ประกอบการควรรู้กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนาประกอบด้วย

  • แนวปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์เครื่องดื่มและสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเครื่องดื่ม (การวิเคราะห์สูตรการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและนวัตกรรม (Functional Drink) / แนวประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและนวัตกรรม (Functional Drink) โดย ว่าที่ร้อยตรี นราเศรษฐ์ นิรัดิศะยะกุล ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 3 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง และ นายทรงชัย มรกตจินดา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
  • แนวปฏิบัติและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ(Functional Drink) และนวัตกรรม (วิธีการปฏิบัติ การลงบัญชี และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต/แนวทางการจัดเก็บภาษีความหวาน /ภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก /วิธีปฏิบัติสำหรับสินค้าสรรพสามิตนำเข้า/ส่งออกและจุดความรับผิดทางภาษี (Tax Point) /การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ/วิธีปฏิบัติการขอคืนภาษีสรรพสามิต) โดย นายพิน แสงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต และ แพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิตร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนาฯ ได้ที่ https://bit.ly/32mSZQf  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ putthiporn.p@informa.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2563