New Issues » “นอสตร้า” X “การตลาดวันละตอน” วิเคราะห์ข้อมูลปรับเกมธุรกิจ

“นอสตร้า” X “การตลาดวันละตอน” วิเคราะห์ข้อมูลปรับเกมธุรกิจ

26 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : NOSTRA ชี้อนาคตมูลค่าตลาด Data Analytics เติบโตสดใส เฉลี่ยปีละ 18% คาดอีก 10 ปี มีมูลค่าตลาดแตะ 1.85 แสนล้านบาท พบองค์กรภาคเอกชนในประเทศไทยราว 80% มีแนวโน้มหันมาใช้งาน ช่วยแก้โจทย์ธุรกิจสำหรับนักการตลาดและนักกลยุทธ์รุ่นใหม่ หวังเป็นกุญแจสำคัญเสริมธุรกิจฟื้นฟูหลังวิกฤติและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิทัล ชวนลงทะเบียนรับฟัง Live Talk ฟรี! “การตลาดวันละตอน x NOSTRA GeoData : วิเคราะห์ข้อมูล (ที่ไม่ลับ) ปรับเกมธุรกิจ ฉบับนักการตลาดโลกใหม่” วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00–15.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลและโซลูชันด้าน IoT เปิดเผยว่า จากตัวเลขการคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย 2035 โดย Frost & Sullivan ระบุว่า มูลค่าตลาด Data Analytics ในประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ 18% โดยคาดว่าในปี 2568 จะมีมูลค่ารวมประมาณ 9.2 หมื่นล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 1.85 แสนล้านบาท ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ยังพบว่าองค์กรภาคเอกชนในประเทศไทยประมาณ 80% มีแนวโน้มหันมาใช้เทคโนโลยี Data Analytics ด้วยเล็งเห็นเป็นกุญแจสำคัญเปลี่ยนแปลงทิศทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลมหาศาลจากภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงพัฒนาชุดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จาก NOSTRA GeoData เพื่อใช้งานจริงกับภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการตลาด ประกอบกับช่วยในการสนับสนุนฟื้นฟูภาคธุรกิจหลังจากวิกฤติและการปรับตัวรับยุคดิจิทัลอีกด้วย

จากตัวเลขการเติบโตของเทคโนโลยี Data Analytics ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 โดย Frost & Sullivan ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศไทยประมาณ 0.3% ระหว่างปี 2563–2568 ซึ่งมีส่วนเข้ามายกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนวิธีการและปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้สามารถเชื่อมต่อองค์กรเข้าหากัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Big Data จากธุรกิจอาจจะยังไม่เพียงพอ เราจึงได้พัฒนา NOSTRA GeoData ขึ้นมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพในหลากหลายมิติที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้มีความแม่นยำและสามารถปรับใช้ได้จริงกับทุกโจทย์ธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ด้วย 3 ชุดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Gridded Population Density ข้อมูลกริดแสดงเฉดสีผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นประชากร POI Factors ชุดข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ และ Network Analysis ชุดข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม โดยทั้งหมดนี้เมื่อนำไปผนวกกับเทคโนโลยี Business Intelligence จะเป็นกุญแจสำคัญต่อการเดินหน้าของธุรกิจ

สำหรับ 3 ชุดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Gridded Population Density ข้อมูลกริดแสดงเฉดสีผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นประชากร POI Factors ชุดข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ และ Network Analysis ชุดข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม ประกอบด้วย

1.Gridded Population Density (Day Time / Nigh time) ข้อมูลกริดแสดงเฉดสีผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นของประชากรลงบนแผนที่ประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงเวลาคือ ความหนาแน่นของประชากรในช่วงเวลากลางวัน (Working Hour) และความหนาแน่นของประชากรในช่วงเวลากลางคืน จากที่ผ่านมามีผู้ให้บริการ Online Payment Service ผู้ให้บริการเครื่องและระบบชำระเงินออนไลน์ได้นำข้อมูล Gridded Population Density ร่วมกับข้อมูลปัจจัยเชิงพื้นที่อื่น ๆ ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของผู้รับบริการในช่วงเวลากลางวัน

2.POI Factors ชุดข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ (POI) ในหมวดต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ธุรกิจ Leasing & Financial เลือกใช้หมวดตลาด ตลาดนัด หมวดร้านค้า หมวดบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หมวดร้านสะดวกซื้อ หมวดอาคารสูง สำนักงาน และหมวดที่อยู่อาศัย เป็นอย่างน้อย เพื่อใช้เป็นดัชนีพื้นฐานในการหาความหนาแน่นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเบื้องต้นได้

3.Network Analysis ชุดข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม เพื่อการหาเส้นทางที่ดีที่สุด (Best Route Analysis) การวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ (The Service Area Analysis) หรือการวิเคราะห์หาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุด (Closest Facility Analysis) เป็นต้น โดยในธุรกิจอีคอมเมิร์ซนำชุดข้อมูลโครงข่ายการคมนาคม ประกอบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า หรือ Distribution Centre (DC) ที่ดีที่สุด เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค หรือลูกค้าได้ทันเวลาในต้นทุนที่ต่ำ (The service area analysis)

นายวิชัย กล่าวอีกว่า แม้ธุรกิจเอกชนในประเทศไทยจะเริ่มตื่นตัวกับเทคโนโลยี Data Analytics แต่จากผลสำรวจกลับพบว่ามีเพียง 20% ที่นำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่มีเพียงข้อมูลและทราบ Insight Data ภายในธุรกิจของตัวเองเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ หากสามารถนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์ร่วม จะช่วยสร้างมุมมองเห็นมิติของผลลัพธ์ใหม่ๆ สนับสนุนการตัดสินใจให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น นอสตร้าจึงได้จัด Live Talk ฟรี! ในหัวข้อ “การตลาดวันละตอน x NOSTRA GeoData : วิเคราะห์ข้อมูล (ที่ไม่ลับ) ปรับเกมธุรกิจ ฉบับนักการตลาดโลกใหม่” ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.

ภายในงานดังกล่าวผู้เข้าร่วมฟังจะได้รับความเข้าใจชุดข้อมูลภูมิศาสตร์และศาสตร์ในการนำไปวิเคราะห์ร่วมกับเทคโนโลยี Data Analytics ร่วมแก้โจทย์ธุรกิจ เช่น ตัวอย่างการวิเคราะห์หาโลเกชันที่ดีที่สุดในการตั้งสาขาให้บริการ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics จะมาตอบคำถามและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ โดยผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตั้งคำถามและรับฟังคำตอบพร้อมกันได้ทันทีในห้องไลฟ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.nostramap.com

สำหรับองค์กรที่สนใจ NOSTRA GeoData ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ สามารถสอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nostramap.com หรือโทร.0 2266 9940