Photo News » โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบแห่งแรกในเอเชีย

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบแห่งแรกในเอเชีย

26 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : นายไมเคิล เมสเนอร์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย พลตรีไพรัช วิมุกตะลพ (กลาง) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบขนาด 1 เมกะวัตต์แห่งแรกในเอเชีย โดยความร่วมมือของบริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ด้วยกระบวนการผลิตไฟฟ้าเทคโนโลยีแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์แบบ Dual Fluidized Bed Biomass Gasification (DFB) จากประเทศออสเตรีย ในการใช้วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานไฟฟ้าชีวมวลชุมชนหนองบัว จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้