Photo News » WICE นำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจครึ่งหลังปี 2563

WICE นำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจครึ่งหลังปี 2563

27 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE จัดงาน “WICE Analyst Meeting” นำเสนอข้อมูลสรุปผลประกอบการไตรมาส 2/63 และกลยุทธ์การดำเนินงานช่วงครึ่งหลังปี 2563 แก่คณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ณ โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้