Photo News » “อินโดรามา เวนเจอร์ส” ร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลและชุมชน จ.ระยอง

“อินโดรามา เวนเจอร์ส” ร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลและชุมชน จ.ระยอง

27 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ “ไอวีแอล” ในจังหวัดระยอง ได้แก่ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (พีทีเอ) และบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (พีอีที) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี จำนวน 19 เครื่อง อาทิ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เครื่องให้ออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น จำนวน 1,000 ถุง แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะว่างงาน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19