Variety » ป.ป.ส.ประกาศผลการประกวดโครงการผลิตคลิปสั้น “Save Zone, No New Face”

ป.ป.ส.ประกาศผลการประกวดโครงการผลิตคลิปสั้น “Save Zone, No New Face”

9 กันยายน 2020
0

alivesonline.com : สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศทีมผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “แก้ไขปัญหายาเสพติด” ภายใต้โครงการ “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) รับเงินรางวัลรวม 1.5 แสนบาท พร้อมสานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์ วอนครอบครัว สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว สังคม และชุมชนของหลีกเลี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวีดิโอสั้น ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์และสร้างแหล่งการเรียนรู้ใหม่ให้แก่เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม Booth Camp Online ได้พัฒนาฝีมือและความสามารถ โดยมีวิทยากรมืออาชีพชื่อดังมาให้ความรู้ อาทิ น้าเน็ก, บี้ เดอะสกา, เบ๊นซ์ อาปาเช่, เป็นต้น พร้อมส่งคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที เข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่าถึง 1.5 แสนบาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน และส่งผลงานเข้าประกวด 234 ทีม

โครงการ Youth Tubers ถือเป็นหนึ่งโครงการที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมบนโลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่า พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ถือเป็นการตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในการสร้างรั้วป้องกันเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติจากปัญหายาเสพติดได้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จาก 234 ทีม เหลือ 40 ทีม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำแต่ละทีมให้นำความรู้ไปพัฒนาผลงานเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวดในรอบสุดท้าย โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทางเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com และได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนี้

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

– รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Dueng

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม The Actor

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม Cheeze Cake Music

– รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม LOW PRO duction, ทีม Save News Thailand และ ทีม Ka fiw

2.ระดับอาชีวศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม BOOM BOOM

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม ICEBERG Ing.

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม SAKKARIN FILM

– รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม KLASIN, ทีม ADVANCE GG และ ทีม Dmon

3.รางวัลขวัญใจคณะกรรมการ

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีม Saengjaa REFLECTIONS และ ทีม kogu studio

– ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีมสมองนิ่ม และทีม NONAME (โนนาเมะ)

นายวีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดทุกทีม ขอให้พัฒนาความรู้ความสามารถ ใช้เวลากับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป ทั้งยังขอฝากไปยังเด็ก เยาวชน และประชาชนว่า ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสมอง เพราะการใช้ยาเสพติดจะทำลายระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้อารมณ์แปรปรวนและก้าวร้าว ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม

“ขอให้ครอบครัว สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว สังคม และชุมชนของตนเอง หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนติดตามดูแลและสอดส่องไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงโทษและผลร้ายที่ตามมา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันสอดส่องดูแลคนในครอบครัว”

ในส่วนของสมาชิกจากทีมผู้ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้ได้ค้นหาตนเอง นำความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาการสร้างคอนเทนต์ ฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหลังจากจบโครงการครั้งนี้จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาฝีมือในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนในชุมชนพบเห็นความผิดปกติของคนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง