Photo News » ททท. จัดงานประกาศรางวัลและพิธีพระราชทานรางวัลโครงการสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ชูจุดเด่นเที่ยวชุมชน 5 สาขา ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย

ททท. จัดงานประกาศรางวัลและพิธีพระราชทานรางวัลโครงการสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ชูจุดเด่นเที่ยวชุมชน 5 สาขา ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย

28 กันยายน 2020
0

(27 กันยายน 2563) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็น องค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท หรือ Thailand Rural Tourism Award 2020 จำนวน 15 ชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานพันธมิตร 

จัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับชุมชน เป็นเกียรติและกำลังใจให้กับชุมชนในการรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนในระดับประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ
นายพิพัฒน์
รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ( Thailand Rural Tourism Award ) ถือเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ทรงคุณค่า มีความสำคัญในแวดวงการท่องเที่ยวของไทย  ถือเป็นประวัติศาสตร์การทำงานร่วมกันกว่า 40 องค์กร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน โดยการพิจารณาตัดสินเป็นไปอย่างรอบด้าน  ครบทุกมิติ อันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนซึ่งได้รับการคัดเลือกและรับมอบรางวัลในครั้งนี้  นอกจากนั้นแล้ว รางวัลนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยว วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ธรรมชาติอันงดงาม และความโดดเด่นของชนบทไทยที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism Day ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายนของทุกปี ททท. จึงได้ประกาศผลการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ประจำปี พ.ศ.2563 (Thailand Rural Tourism Award 2020) ได้แก่ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบอีสานล้านนา และหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยอดเยี่ยมอีก 5 สาขา ได้แก่

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

อันดับ 1 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

อันดับ 2 วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

อันดับ 3 กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro Tourism)

อันดับ 1 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

อันดับ 3 ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

อันดับ 1  โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย

อันดับ 2  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

อันดับ 3  บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่

อันดับ 2 ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท

อันดับ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้ง/กลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

อันดับ 1 ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

อันดับ 2 ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

อันดับ 3 ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมมาจากการลงพื้นที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสัดส่วนร้อยละ 70 และผลการลงคะแนนจากสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว อีกร้อยละ 30 กิจกรรมนี้ทุกชุมชนข้างต้นจะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดการตลาดและเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก เช่น Airbnb เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม นักการตลาดเพื่อชุมชน ทำการแข่งขันวางแผนการตลาดขายแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีมนักการตลาดฯ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศสามารถเสนอขายวอร์เชอร์ได้มากที่สุดจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมรางวัลเงินสด ได้แก่

ผู้ชนะอันดับ 1 ได้แก่ ทีมนักการตลาดวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

ผู้ชนะอันดับ 2 ได้แก่ ทีมนักการตลาดชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ชนะอันดับ 3 ได้แก่ ทีมนักการตลาดโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย

ผู้ชนะอันดับ 4 ได้แก่ ทีมนักการตลาดวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ชนะอันดับ 5 ได้แก่ ทีมนักการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง

สุดท้ายนี้ ททท.ขอขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวในการเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้าการท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน ทำให้โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทบรรลุความสำเร็จ อาทิ กรมการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สนง.ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัท พีทีทีโกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรัฐ ตลอดจนบริษัทนำเที่ยว สมาคมด้านการท่องเที่ยว รวมกว่า 40 องค์กร