New Issues » “ทีเส็บ” คว้าอันดับ 1 องค์การมหาชน 2 ปีซ้อน

“ทีเส็บ” คว้าอันดับ 1 องค์การมหาชน 2 ปีซ้อน

12 พฤศจิกายน 2020
0

alivesonline.com : “ทีเส็บ” คว้าอันดับ 1 องค์การมหาชนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากผลสำรวจสุดยอดองค์กร Thailand’s Most Admired Company 2020 จากผลงานการบริหารองค์กรและนวัตกรรมขยายโอกาสด้านธุรกิจไมซ์ไปทั่วประเทศ

โครงการวิจัย Thailand’s Most Admired Company 2020 จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 9 โดยความร่วมมือระหว่าง BrandAge กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อศึกษาและแสวงหาองค์กรที่มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ จนทำให้ได้รับความเชื่อถือของกลุ่มเป้าหมาย

ผลของการวิจัยทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายในปี 2563 พบว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ยังคงเป็นองค์การมหาชนที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยได้รับคะแนนสูงสุดในด้านการบริหารงาน ตามมาด้วยคะแนนในด้านวัตกรรม ด้านการดูแลสังคม ด้านภาพลักษณ์องค์กร การดำเนินธุรกิจ และการบริการ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ “ทีเส็บ” ได้รับความเชื่อถือเกิดจากความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพทั้งจากภายในและพันธมิตรภาครัฐและเอกชน โดย “ทีเส็บ” กำหนดบทบาทชัดเจนในฐานะองค์กรของรัฐที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของประเทศในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งครอบคลุมงานหลักในด้านส่งเสริมการตลาด การพัฒนามาตรฐาน และการกระจายโอกาส

“อุตสาหกรรมไมซ์เป็นงานบริการ อำนวยความสะดวก ดังนั้นทุกคนจึงร่วมเป็นเจ้าของ การบริหารให้อุตสาหกรรมไมซ์ดำเนินไปได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการบริหารความร่วมมือ ผลงานวิจัยที่ออกมาจึงเป็นผลจากความร่วมมือของทั้งอุตสาหกรรม”

จากความร่วมมือระหว่าง “ทีเส็บ” กับพันธมิตรทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย ตลอดจนศูนย์ประชุม สถานที่จัดงาน โรงแรม ที่พัก บริษัทผู้จัดงาน รวมถึงหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า จากการรายงานของสมาคมระหว่างประเทศด้านการประชุม (International Congress and Convention Association หรือ ICCA) และสมาคมระหว่างประเทศด้านการจัดงานแสดงสินค้า (UFI the Global Association of the Exhibition Industry) โดยอุตสาหกรรมไมซ์ไทยยังเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชียในด้านการจัดประชุมนานาชาติและเป็นอันดับที่ 7 ของเอเชียในด้านการแสดงสินค้านานาชาติอีกด้วย

นายจิรุตถ์ กล่าวอีกว่า “ทีเส็บ” ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างมาก ทั้งในด้านการตลาด เช่น การสร้างแอปพลิเคชัน BIZ Connect และช่องทางต่าง ๆ ในแพลตฟอร์ม เช่น MICE Intelligence Center Website & Thai MICE Connect Website และยังมีส่วนส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น โครงการ Thailand MICE Startup เพื่อกระตุ้นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

นอกจากงานด้านการตลาดแล้ว “ทีเส็บ” ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานเพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ซึ่งการดำเนินงานด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานที่ “ทีเส็บ” ดำเนินการมีทั้งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและใช้เป็นมาตรฐานสำหรับอาเซียน ครอบคลุมมาตรฐานทั้งในด้านการบริการ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

นายจิรุตถ์ กล่าวว่า “ทีเส็บ” ยังมีความภูมิใจที่ได้ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวต่ออุตสาหกรรมไมซ์อย่างกว้างขวาง เริ่มจากไมซ์ซิตี้เมื่อไม่กี่ปีก่อน ตอนนี้เกิดไมซ์ซิตี้ขึ้นมาแล้ว 7 จังหวัด และจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะหลายจังหวัดทั้งจากภาครัฐและจากชุมชนเริ่มเห็นความสำคัญ ดังนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่ “ทีเส็บ” เปิดสำนักงานภูมิภาคขึ้นมาทั้ง 4 ภาค เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในท้องถิ่น ทำให้โอกาสในอุตสาหกรรมไมซ์กระจายไปทั่วประเทศไทย พร้อมกับมีบริการด้านไมซ์ใหม่ ๆ มาเสนอขายได้อย่างไม่จำกัด”

สำหรับแผนงาน การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดรับกับกระแสโลกจากสถานการณ์ COVID-19 นั้น “ทีเส็บ” พัฒนาแนวกลยุทธ์ “ไมซ์วิถีใหม่ เติบโตอย่างยั่งยืน” มุ่งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผ่าน 4 แนวทางหลัก คือ การกระตุ้นตลาดในประเทศ การดึงงานนานาชาติ การขับเคลื่อนไมซ์ด้วยนวัตกรรม และการพัฒนาระบบนิเวศไมซ์ไทย เพื่อสร้างโอกาสในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้กลับมาโดยเร็วที่สุด