New Issues » “ทีเส็บ” ประกาศทีมผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3

“ทีเส็บ” ประกาศทีมผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3

18 พฤศจิกายน 2020
0

aliveonline.com : “ทีเส็บ” ประกาศผลการตัดสินให้ “NewMediaX” กับผู้จัดงาน “Thailand Toy Expo” เป็นผู้ชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานไมซ์ พร้อมรองชนะเลิศ “Loops” กับผู้ประกอบการ “MICE Communication” และ “Alto Tech” กับผู้ประกอบการ “SYN Hotel” ซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานบริการไมซ์ เนื่องจากทำให้การจัดงานแบบ Virtual มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถทำให้คนร่วมงานทั้ง 2 ฝั่งคือออนไลน์และออฟไลน์มีส่วนร่วมในงานมากขึ้น

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า โครงการ “Thailand’s MICE Startup” ในปี 2563 มีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์และต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือการระบาดของ COVID-19 ทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถทางการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพของสตาร์ทอัปไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก

การประกวดผลงานในปีนี้ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก คือมีผู้สนใจเข้าร่วมมากถึง 23 ทีม และคณะกรรมการก็ได้สร้างเกณฑ์การตัดสินให้เกิดมาตรฐานของงานที่สูงขึ้น ประกอบด้วย 1.สามารถอธิบายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขได้อย่างชัดเจน 2.พิสูจน์ได้ว่าแก้ปัญหาได้ตอบโจทย์ ผลลัพธ์ชัดเจนตรงประเด็นและนำมาปรับปรุงได้ 3.ได้ทดลองนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากับลูกค้าเป้าหมายและได้รับการตอบสนองที่ดี 4.นำเสนอโซลูชันแพ็คเกจ (Solution Package) ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 5. มีแผนการนำเงินรางวัลไปใช้อย่างชัดเจน 6.มีขอบเขตแผนงานชัดเจนและเหมาะสมในการขยายไปลูกค้าอื่น ๆ 7 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไมซ์ในวงกว้าง สามารถอธิบายและแจกแจงเป็นมูลค่าของผลกระทบได้

ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 เดือนที่ผ่านมาการแข่งขันมาถึงรอบตัดสินจาก 5 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายได้แก่ 1.Loops กับผู้ประกอบการ MICE Communication 2.SSP Platform กับผู้ประกอบการ Green World Media 3.Potioneer กับผู้ประกอบการ BITEC 4.Alto Tech กับผู้ประกอบการ SYN Hotel และ 5.NewMediaX กับ ผู้จัดงาน Thailand Toy Expo

ผลการตัดสินปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศคือ “NewMediaX” จับคู่กับ ผู้จัดงาน “Thailand Toy Expo” รับเงินรางวัล 4 แสนบาท เป็นผลงานด้าน Hybridsolution รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “Loops” จับคู่กับผู้ประกอบการ “MICE Communication” รับเงินรางวัล 2 แสนบาท เป็นผลงาน Vanpooling for Mega Sport Events เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถและระบบจราจรให้กับผู้เข้าร่วมงานในการจัดงานเมกะอีเวนต์ด้านกีฬา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง “Alto Tech” จับคู่กับผู้ประกอบการ “SYN Hotel” รับเงินรางวัล 1 แสนบาท เป็นผลงานด้านการประหยัดพลังงานโดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วย

สำหรับองค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ “Thailand’s MICE Startup” มาตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีที่ 3 ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โครงการนี้ถือเป็นเวทีที่เฟ้นหานวัตกรรมดี ๆ เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและแก้ไขปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงเปิดโอกาสให้นวัตกร (Innovator) และบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Tech Entrepreneurs) ได้เรียนรู้แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลงาน ขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงต่อยอดไปสู่การร่วมลงทุน ภายใต้ความร่วมมือของการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวถึงการประกวดในปีนี้ว่า เวทีนี้ถือเป็นเวทีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยังเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือ (Co-Create) ระหว่างหน่วยงานรัฐ ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โครงการนี้นอกจากจะได้สินค้าและบริการที่มีไอเดียใหม่ ๆ นำมาต่อยอดให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยแล้วนั้น ยังแจ้งเกิดสตาร์ทอัปหน้าใหม่ เราพร้อมสนับสนุน ผลักดันกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ผ่านโครงการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทางสำนักงานมีอยู่ อาทิ โครงการ depa Accelerator โครงการ Tech Tycoon เราต้องการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้อยู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความต้องการในแต่ละประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ด้วย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่าอุตสาหกรรมไมซ์ “สร้าง” และ “ใช้” “นวัตกรรม” ที่เน้นการบริการที่มีคุณค่าสูงและรูปแบบที่ไม่ตายตัว เพื่อสร้างความพึงพอใจในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Society) เช่น การจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ทำให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์” ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ประเทศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญ “INNOVATION THAILAND” และจากวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปีที่ผ่านถือเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทำให้ NIA ได้ริเริ่มนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดอีเว้นท์เสมือนจริง เพื่อนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ทำให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน