Photo News » “ทีเส็บ” มุ่งส่งเสริมไมซ์เพื่อคนทั้งมวล

“ทีเส็บ” มุ่งส่งเสริมไมซ์เพื่อคนทั้งมวล

11 มกราคม 2021
0

alivesonline.com : ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ให้สัมภาษณ์ในรายการ “กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ” ถึงนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อคนทั้งมวล ส่งเสริมการเข้าถึงของทุกกลุ่มวัย รวมทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยใช้ไมซ์เป็นเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมได้ เช่น งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาวัคซีนรักษาโรค หรืองานแสดงสินค้าสำหรับผู้สูงวัย ซึ่งที่ผ่านมา “ทีเส็บ” ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานประชุม งานแสดงสินค้า ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านไมซ์และการสร้างมาตรฐานของสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับทุกกลุ่มวัยรวมทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมสำหรับคนทั้งมวลและสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขให้กับคนไทย