Variety » “วีซ่า” เผย นักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ “ชอบเดินทางเดี่ยว”

“วีซ่า” เผย นักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ “ชอบเดินทางเดี่ยว”

6 ธันวาคม 2018
0

alivesonline.com : จากผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) โดยผลสำรวจฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับเทรนด์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักเดินทางจำนวน 17,500 ราย จาก 27 ประเทศทั่วโลก พบว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา คนไทยมากกว่าหนึ่งในสี่(28%) เลือกเดินทางท่องเที่ยว “คนเดียว” ไปยังต่างประเทศ มากกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (23 %) และนักท่องเที่ยวทั่วโลก (24%)

เมื่อเจาะลึกลงไปยังพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวนั้น 45% อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18–24 ปี และ 37% เป็นนักเดินทางที่ท่องเที่ยวละทำงานไปพร้อม ๆ กัน ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงอายุ 25–35 ปี และกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังทรัพย์สูง (28 %)

ในทางกลับกันนั้นมากถึง 71% จากกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงอายุ 36–44 ปี เลือกที่จะเดินทางไปเป็นหมู่คณะมากกว่า

‘สุริพงษ์ ตันติยานนท์’ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องตื่นเต้นที่พบว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบเดี่ยวไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น การพัฒนาของเทคโนโลยีช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนท่องเที่ยวและจองที่พักได้ด้วยตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นเทคโนโลยีในการชำระเงินและนวัตกรรมต่าง ๆ ยังเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยวในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ หรือกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น โดยปกติแล้วขนาดของหมู่คณะจะอยู่ที่ 5 คนโดยเฉลี่ย และในกลุ่มมักจะประกอบไปด้วย คนรัก/คู่สมรส (49%) เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน (42%) ในขณะที่ผู้สูงวัยกว่า 72%ยังชอบที่จะเดินทางกับครอบครัว หรือเพื่อนฝูง

หากพูดถึงกิจกรรมยอดนิยมระหว่างการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยจะแตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วในเอเชียแปซิฟิก สามกิจกรรมยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยคือ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดมาเป็นอันดับหนึ่ง (71%) ตามด้วยลิ้มรสอาหารท้องถิ่น (69%) และการชอปปปิ้ง (68%) ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากเอเชียแปซิฟิกนั้นเลือกที่จะลิ้มรสอาหารท้องถิ่นมาเป็นอันดันแรก (73%) ตามด้วยการชอปปิ้ง (69%) และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด (64%)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปกันคือ สถานที่ทางวัฒนธรรม (52 %) ไปเที่ยวสวนสนุก (34 %) และศาสนสถาน (29%)

หากกล่าวถึงเรื่องอาหารแล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมที่จะทานอาหารในร้านอาหารท้องถิ่น หรือร้านอาหารขนาดเล็ก (39%) มากกว่าร้านสตรีทฟู๊ด (30%)

สำหรับการชอปปิ้งนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเน้นการชอปปิ้งในสถานที่ที่มีสินค้าและร้านค้าที่หลากหลายเป็นหลัก อาทิ ร้านปลอดภาษีในสนามบิน (34%) ตามมาด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ (33%) และร้านค้าขนาดเล็ก (30%)

‘สุริพงษ์’ กล่าวในตอนท้ายว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้แบ่งปันผลวิจัยและเทรนด์การท่องเที่ยวของนักเดินทางชาวไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน”