New Issues » “ทีเส็บ” อวดโฉมแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ เร่งไมซ์ไทยเติบโต 6% ต่อปี

“ทีเส็บ” อวดโฉมแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ เร่งไมซ์ไทยเติบโต 6% ต่อปี

19 กรกฎาคม 2019
0

alivesonline.com : “ทีเส็บ” พัฒนาโครงการอี-มาร์เก็ตเพลสธุรกิจไมซ์ครั้งแรกในไทย “Thai MICE Connect” เปิดตลาดไมซ์ให้ผู้ประกอบการทุกระดับมีโอกาสเท่าเทียมกันผ่านโครงการนำร่อง 3 ภูมิภาค “กลาง – ใต้ – อีสาน” เผยเบื้องต้นรวบรวมรายข้อมูลผู้ประกอบการไมซ์ทุกสาขา 3-4 พันรายชื่อ ใน 16 หมวดหมู่ 58 เซ็กเมนต์ คาดเพิ่มเป็น 1 หมื่นรายชื่อในปี 63 พร้อมช่วยหนุนอุตสาหกรรมไมซ์ขยายตัวเฉลี่ย 6% ต่อปี

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า ธุรกิจไมซ์เป็นเวทีหลักเชื่อมโยงหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก อุตสาหกรรมการบริการ รวมถึงโลจิสติกส์ทั้งระบบ ในฐานะที่ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้วิสัยทัศน์การทำงานตามนโยบายรัฐบาล 3 เป้าหมายหลักคือ การสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ภูมิภาคและการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ไทยอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

“ทีเส็บ” เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้อมูลไมซ์ระดับชาติ สอดคล้องกับแนวทางการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับธุรกิจไมซ์ สร้างศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศทำการตลาด การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจไมซ์ในระดับมหภาคร่วมกัน จึงร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนกว่า10 หน่วยงาน ยกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูลริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาคภายใต้ชื่อ “Thai MICE Connect” ด้วยแนวคิด “เชื่อมโยงธุรกิจไมซ์จัดการง่ายแค่คลิก” ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำครบถ้วน ด้วยการพัฒนาให้เป็น e-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย

นายจิรุตถ์ กล่าวด้วยว่า โครงการ “Thai MICE Connect” หรือโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ แบ่งเป็น 2 เฟสคือ เฟสแรกในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเฟสสองในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 2 พื้นที่คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

“ทีเส็บ วางแผนจัดอบรมวิธีการใช้งาน Thai MICE Connect ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทางธุรกิจบนอี-มาร์เก็ตเพลสได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายใน 3 ภูมิภาคคือ ภาคกลาง จัดขึ้นที่ กรุงเทพฯ จ.พระนครศรีอยุธยา จ. กาญจนบุรี และ จ.เพชรบุรี ภาคใต้ จัดที่ จ.ภูเก็ต จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี, จ.นครราชสีมา และ จ.อุบลราชธานี โดยจะเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม- 9 กันยายน 2562 โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 5 พันราย”

โครงการ “Thai MICE Connect” มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ e-MICE Marketplace ของ อุตสาหกรรมไมซ์ครั้งแรกของไทย ทำการสำรวจ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานไมซ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติและประมวลผลข้อมูลด้านไมซ์ทั้งไทยและอังกฤษเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เข้าถึงผู้สนใจใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูล สินค้าบริการผู้ขาย ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ตรงตามความต้องการสะดวกทุกที่ ทุกเวลา เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้การจัดงานไมซ์ในประเทศไทยเพื่อตอบรับเทรนด์ไมซ์ดิจิทัล เพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการทำการตลาดและสามารถขยายตลาดไปยังลูกค้าในและต่างประเทศได้ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว

นายจิรุตถ์ กล่าวอีกว่า โครงการ “Thai MICE Connect” จะเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมใหม่สำหรับวงการไมซ์ไทยในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้บนแพลตฟอร์มการตลาดโลกใหม่ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมเรียนรู้และพัฒนาสร้างความน่าสนใจให้สินค้าและบริการเพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกในแพลตฟอร์มรูปแบบ e – MICE Marketplace ที่จะมีการติดดาวสำหรับผู้ประกอบการที่มีความถี่สูงในการอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการทั้งรูปภาพ ข้อความ โปรโมชัน เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในโครงการฝึกฝนพัฒนาธุรกิจและมีระบบที่ประเมินผลได้ด้วยตนเอง

“ทีเส็บ ยังได้พัฒนาการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในรูปแบบเวิร์คชอปทั้งความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการทำการตลาดดิจิทัลโดยผู้ร่วมอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง”

ด้าน นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาและนวัตกรรม “ทีเส็บ” กล่าวเสริมว่า โครงการ Thai MICE Connect : e-MICE Marketplace เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถือเป็นแพลตฟอร์มสร้างโอกาสทางธุรกิจไมซ์กระจายทั่วถึงไปยังทุกภูมิภาคเชื่อมโลก โดยเบื้องต้นมีการรวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ประมาณ 3-4 พันรายชื่อ แบ่งเป็น 58 เซ็กต์เมนต์ ใน 16 หมวดหมู่หลัก เช่น ผู้จัดงาน, อุปกรณ์สำหรับผู้จัดงาน, สถานที่จัดงาน, ที่พัก, ขนส่ง, โชว์การแสดง, แหล่งชอปปิง, หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นต้น โดยคาดว่าหลังจากที่พัฒนาแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect ได้ครบทั้งสองเฟส รวม 5 ภาคทั่วประเทศแล้วจะสามารถรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นรายในปี 2563 พร้อมมีส่วนผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์มีการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 6% ต่อปี จากเดิมที่มีการขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี