Photo News » “เฮเฟเล่” รับมอบโล่ที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม

“เฮเฟเล่” รับมอบโล่ที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม

12 พฤศจิกายน 2018
0

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรม “ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซนเตอร์” จ.ชลบุรี บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ) โดยนายโฟคเคอร์ เฮลสเติร์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่ที่ระลึก จาก นายสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ)  นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “เฮเฟเล่” กับ “ไทย โอบายาชิ” ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และยังเป็นสัญญาณที่ดีต่อความร่วมมือกันอีกในอนาคต และสำหรับบุคลากรช่างในประเทศไทยอีกด้วย