New Issues » Thai Mice Connect ขยายฐานข้อมูลอี-มาร์เก็ตเพลซไมซ์ทั่วประเทศ

Thai Mice Connect ขยายฐานข้อมูลอี-มาร์เก็ตเพลซไมซ์ทั่วประเทศ

28 มกราคม 2020
0

alivesonline.com : “ทีเส็บ” เผยผลสำเร็จโปรเจกต์ “Thai MICE Connect” ตลาดไมซ์ออนไลน์แห่งแรกของไทย เฟสแรกทำยอดทะลุเป้า หลังเปิดตัวเพียง 3 เดือนมีผู้ประกอบการไมซ์จาก 3 ภูมิภาคเข้าร่วมตลาดซื้อขายในระบบแล้วมากถึง 1.3 หมื่นราย มั่นใจปี 63 พร้อมขยายครบทั่วประเทศ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า “ทีเส็บ” พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดโครงการ “Thai MICE Connect” ขึ้นมาโดยมุ่งพัฒนาให้เป็นอี-มาร์เก็ตเพลซของธุรกิจไมซ์อย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกของประเทศในรูปแบบของเว็บไซต์ www.thaimiceconnect.com ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสินค้า บริการ ผู้ขาย และผู้ผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยอย่างครบถ้วน

ระบบของ “Thai MICE Connect” ถูกออกแบบมาให้มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะอี-มาร์เก็ตเพลซซึ่งมีการสำรวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอดห่วงโซ่ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของการจัดงานไมซ์ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายเล็กเข้าถึงตลาดได้เท่าเทียมกัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์กระจายออกไปได้ทั่วถึง

“Thai MICE Connect” มีการแสดงผลเป็นสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษเพื่อเป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ อำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานทั้งในไทยและต่างประเทศในฐานะผู้ซื้อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล สินค้า บริการ ผู้ขาย ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ตรงตามความต้องการ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำงานในแพลตฟอร์มเดียว

นายจิรุตถ์ กล่าวด้วยว่า หลังจากเปิดตัว “Thai MICE Connect” เมื่อปลายปี 2562 พบว่ามีผู้ขายที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว 1.3 หมื่นราย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะมีจำนวน 1 หมื่นราย โดยกระจายอยู่ในพื้นที่เป้าหมายหลัก 3 ภูมิภาคคือ ภาคกลาง 58% ภาคใต้ 28% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14% ส่วนในปี 2563 “ทีเส็บ” กำหนดเป้าหมายจะขยายไปยัง 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เพื่อให้ข้อมูลอี-มาร์เก็ตเพลซธุรกิจไมซ์แห่งชาติสมบูรณ์ครบทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่สำรวจข้อมูลในโครงการ
  • ประกอบกิจการหรือยื่นวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน หรือยื่นวัตถุประสงค์ในการส่งงบการเงินปีล่าสุดตรงกับหมวดธุรกิจไมซ์ทั้ง 10 หมวดหลัก
  • ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
  • เป็นผู้ประกอบการที่มีสถานะดำเนินกิจการอยู่
  • กรณีผู้ประกอบการที่มีอายุกิจการมากกว่า 3 ปี ต้องมีการยื่นงบการเงินล่าสุดตั้งแต่ปีงบการเงิน 2560 เป็นต้นมา
  • หากเป็นโรงแรมและรีสอร์ทต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • หากเป็นบริษัทนำเที่ยวต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับผู้สนใจจะจัดงานไมซ์ (ผู้ซื้อ) ที่ประสงค์จะใช้บริการแพลตฟอร์ม “Thai MICE Connect” ในการค้นหาผู้ให้บริการไมซ์ (ผู้ขาย) สามารถเข้าไปเปิดบัญชีผู้ใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.thaimiceconnect.com โดยต้องสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลโปร์ไฟล์ให้ครบถ้วน พร้อมตั้งรหัสผ่าน กดให้ระบบจดจำในครั้งต่อไป จากนั้นทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการเพียงกรอกรหัสจะเห็นสัญลักษณ์กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งสามารถหาข้อมูลหลากหลายธุรกิจเกี่ยวกับการจัดงานไมซ์ อาทิ ผู้จัดงาน สถานที่จัดงาน ที่พัก และอื่น ๆ

ผู้สนใจสามารถเข้าไปหาข้อมูล รายละเอียดธุรกิจ ติดตาม และติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุย ขอใบเสนอราคา หรือ ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของแวดวงธุรกิจไมซ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทาง หรือ เสียค่าดำเนินการใด ๆ