Photo News » “ไทยเบฟ” ส่งมอบแอลกอฮอล์ 1.9 แสนลิตรให้ สภากาชาดไทย

“ไทยเบฟ” ส่งมอบแอลกอฮอล์ 1.9 แสนลิตรให้ สภากาชาดไทย

10 เมษายน 2020
0

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ (ที่ 2 จากขวา) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 1.9 แสนลิตร จาก นายประวิช สุขุม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมเร่งกระจายออกไปยังกระจายไปยังชุดปฏิบัติการ และหน่วยบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ