Photo News » “วาโก้ มอบหน้ากากผ้า” ให้ชุมชนรอบบริษัท

“วาโก้ มอบหน้ากากผ้า” ให้ชุมชนรอบบริษัท

10 เมษายน 2020
0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และหน้ากากอนามัยทุกชนิดมีราคาค่อนข้างสูงและหาซื้อได้ยาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทจากโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ จึงได้มอบหน้ากากให้กับชุมชนรอบบริษัท ได้แก่ ชุมชนวัดอินทร์บรรจง, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนศาลเจ้าแดง, ชุมชนเจริญกรุง 89, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, ชุมชนตลาดเก่าวัดพระยาไกร, ชุมชนโรงแก้ว, ชุมชนหลังวัดเรืองยศสุทธาราม และชุมชนบริเวณด้านหน้าบริษัทฯ รวมไปถึงสำนักงานเขตบางคอแหลม และสถานีตำรวจวัดพระยาไกร  ทั้งสิ้น 1,500 ชิ้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของส่วนรวม