Mice&Travel » [ชมคลิป] “ทีเส็บ” จัดทำ TVC “หัวใจไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

[ชมคลิป] “ทีเส็บ” จัดทำ TVC “หัวใจไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

25 พฤษภาคม 2020
0

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” จัดทำ TVC “หัวใจไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เพื่อส่งต่อความห่วงใยและพลังใจให้คนไทยและผู้ประกอบการของเราให้ธุรกิจได้เดินหน้าต่อให้ประเทศไทยแข็งแรงยิ่งกว่าเดิม

…ในวันที่เราต้องพบกับจุดเปลี่ยน

เปลี่ยนวิถีชีวิต

เปลี่ยนวิถีการทำงาน

แต่หัวใจไทยไม่เคยเปลี่ยน

หัวใจที่เสียสละ

หัวใจที่แบ่งปัน

หัวใจของนักสู้

ให้เราได้ยิ้มกันอีกครั้ง

ให้ธุรกิจได้เดินหน้าต่อ

ให้ประเทศไทย แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม…

#ขอบคุณทุกหัวใจ #ไมซ์ไทย #TCEB