New Issues » “โพรแพ็ค เอเชีย 2020” พัฒนาการจัดงานแบบไฮบริด

“โพรแพ็ค เอเชีย 2020” พัฒนาการจัดงานแบบไฮบริด

10 กรกฎาคม 2020
0

alivesonline.com : “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” ผู้จัดงานแสดงสินค้าเบอร์หนึ่งของโลก พัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าแบบไฮบริด ผสมผสานเชื่อมต่อการจัดแสดงงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กับงานแสดงสินค้าแบบเดิม ล่าสุดส่ง “บีเพลส” แพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ เสริมทัพงาน “โพรแพ็ค เอเชีย 2020” เปิดตัวครั้งแรกในไทยวันที่ 15-17 ก.ค.63 เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่และเตรียมความพร้อมผู้ร่วมจัดแสดงงานและผู้เยี่ยมชมงานก่อนกำหนดจัดงานจริงในวันที่ 20-23 ต.ค.63

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” ผู้นำธุรกิจด้านจัดงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของโลก เปิดเผยว่า ธุรกิจงานแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติ COVID-19 ไม่น้อยกว่าธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบิน แม้ขณะนี้การควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศจะดีขึ้นและภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นระยะ ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดงานแสดงสินค้าที่มีกลุ่มผู้จัดแสดงงานและผู้เข้าชมงานภายในประเทศ แต่สำหรับกลุ่มงานแสดงสินค้านานาชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศยังประสบกับอุปสรรคจากมาตรการควบคุมการเดินทางและการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวังและมีความเข้มงวดอยู่ ทำให้ผู้ร่วมจัดแสดงงานและผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้เช่นเดียวกับภาวะปรกติ

เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและการลงทุนจำเป็นต้องเดินหน้าและพัฒนาต่อไป ประกอบกับธุรกิจหลาย ๆ ด้าน อาทิ กลุ่มอาหาร อาหารพร้อมทาน และอาหารแช่แข็ง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ ได้กลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งจากสถานการณ์ COVID-19 การดำเนินชีวิดวิถีใหม่ (New Normal) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทำให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนจำนวนมากสนใจที่จะเข้าร่วมชมและเจรจาธุรกิจในงาน “โพรแพ็ค เอเชีย 2020” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และการบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ และมีบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าร่วมจัดแสดงงาน

นางสาวรุ้งเพชร กล่าวอีกว่า จากปัญหาวิกฤติ COVID-19 และความต้องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของทั้งบริษัทผู้ผลิต นักธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้สนใจในการเข้าร่วมงานจากทั่วโลกที่เกิดขึ้นทำให้ “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” มีการกำหนดนโยบายและทิศทางรการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับปัจจุบันและอนาคตว่า ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีออนไลน์ดิจิตอล (Online Digital Technologies) การจัดแสดงงานแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) การเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Big Data) และรูปแบบการจัดงานแบบเดิมซึ่งยังมีความสำคัญอยู่เพื่อพัฒนาเป็นงานแสดงสินค้าแบบไฮบริด (Hybrid Exhibition Tread Show) เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดที่เกิดขึ้น

ล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการนำ “บีเพลส” (Business Exhibition Place : BEPlace) งานแสดงสินค้าเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผลงานของทีมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถแสดงข้อมูล ภาพ วิดีโอของการทำงานของเครื่องจักร การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเจจาธุรกิจและจับคู่ธุรกิจแบบเรียลไทม์ สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้ประกอบการและผู้ร่วมจัดแสดงงานจากทั่วโลกได้ โดยผู้ประกอบการ ผู้สนใจ และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “โพรแพ็ค เอเชีย 2020” สามารถใช้งาน “บีเพลส” เพื่อค้นหาข้อมูลบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าได้จากทุกสถานที่ตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดงาน

เทคโนโลยี “บีเพลส” จะเริ่มเปิดให้ทดลองใช้ครั้งแรกในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่และเตรียมความพร้อมให้แก่ทั้งผู้ร่วมจัดแสดงงานและผู้เยี่ยมชมงานก่อนถึงกำหนดการจัดงาน “โพรแพ็ค เอเชีย 2020” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 นี้ สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานและใช้งานได้ที่ https://beplace.thevista.co.th/visitpage/PPA20/preregister