New Issues » รับสมัครนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่สู่เวทีโลก

รับสมัครนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่สู่เวทีโลก

10 กรกฎาคม 2020
0

alivesonline.com : ครั้งแรกของวงการเกษตรกรรมไทย! กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศเปิดตัวโครงการ “จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น” (Genius The Creation) พัฒนายกระดับธุรกิจเกษตรวิถีใหม่ ทั่วประเทศ ให้พร้อมก้าวสู่ระดับโลก เปิดรับสมัครเกษตรกรเอสเอ็มอีทั่วประเทศฟรี! ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ก.ค.63

โครงการการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) หรือ โครงการ “จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น” (Genius The Creation) จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรแรกของธุรกิจการเกษตรไทยที่นำพลังของความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบ เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจร ผ่านทาง 3 กิจกรรมหลักคือ การให้ความรู้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเกษตรวิถีใหม่ และสร้างโอกาสในการเติบโตสู่ตลาดการแข่งขันระดับโลกได้ในอนาคต

กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรชื่อดังระดับโลกคือ “โค้ชยอด ฉัตรชัย ระเบียบธรรม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักวางวิสัยทัศน์ระดับโลกผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ “โค้ชแชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์” ผู้ก่อตั้ง บริษัท พร้อมท์ ดีไซน์ จำกัด สุดยอดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลระดับโลก การันตีถึง 78 รางวัล รวมถึงซูเปอร์โค้ชชั้นนำด้านฟาร์มเกษตรของประเทศ “โชค บูลกุล” กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ผู้ได้รับรางวัลบุคคลสำคัญแห่งปีด้านธุรกิจเกษตรกรรมและฟาร์มเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จากนิตยสาร “ไทม์เอเชีย” มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะสร้างวิสัยทัศน์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านเกษตรกรรม ตั้งแต่วันเปิดโครงการและการนำผู้ผ่านการคัดเลือกไปเยี่ยมชมการทำงานของ “ฟาร์มโชคชัย” และการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการในรอบต่าง ๆ อย่างเต็มที่

โครงการนี้รับสมัครจากเกษตรกรทั่วประเทศที่ต้องการใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์มาร่วมในกิจกรรมซึ่งจะแบ่งการคัดเลือกเป็น 3 รอบคือ การคัดเลือก 100 ราย ในรอบแรกจากผู้สมัครทั่วประเทศ และในรอบที่สอง คัดเหลือ 40 ราย ก่อนที่จะคัดเหลือ 10 สุดยอดไอดอลเกษตรกรไทยของหลักสูตรในปี 2563 โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล มาร่วมให้สาระความรู้กันอีกด้วย

ผู้ได้รับเลือกให้เป็น 10 สุดยอดไอดอลด้านเกษตรกรรมจากทั่วประเทศใน โครงการ “จีเนียส  เดอะ ครีเอชั่น” จะมีโอกาสร่วมกับ “โค้ชยอด” และ “โค้ชแชมป์” ในการวางวิสัยทัศน์ออกแบบผลิตภัณฑ์จนได้บรรจุภัณฑ์ให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังมีรางวัล “เบสต์ ออฟ เดอะเบสต์” อีก 4 รางวัล แบ่งเป็นผู้ประกอบการที่ดีที่สุด 2 รายที่ถูกเลือกโดย “โชค บูลกุล” จะได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นการส่วนตัวหลังจากจบโครงการ และผู้ประกอบการที่ดีที่สุดอีก2 รายที่ถูกเลือกโดย “โค้ชแชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์” จะได้รับการดูแลด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมระดับโลกในอนาคต

โครงการนี้เริ่มเปิดรับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้วางเป้าหมายว่ากิจกรรมนี้จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของกรมฯ ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมไทยได้สร้างความสำเร็จพร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อนาคตอันใกล้

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีเลขทะเบียน 13 หลัก โดยเป็น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและเกษตรกรแนวคิดใหม่ เช่น เกษตรกรที่มีแปลงปลูก หรือแปรรูป, เกษตรกรภาคบริการ (ฟาร์มสเตย์, คาเฟ่, ท่องเที่ยว), เกษตรแนวคิดใหม่ เกษตรอุตสาหกรรม (สินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร) และห่วงโซ่อุปทานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบบริษัท วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ OTOP โดยสมัครได้ 1 กิจการต่อ 1 ท่าน โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีทางออนไลน์ที่  https://forms.gle/6LUYgzAsHCpij5vGA / e-Mail : ga.thecreation@gmail.com / Line: @ga.thecreation (มีเครื่องหมาย @ ด้วย)  เฟซบุ๊ก : ga.thecreation รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร.06 4721 8102