New Issues » “ทีเส็บ” ให้งบฯ เอกชน 1.5-3 หมื่นบาท “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”

“ทีเส็บ” ให้งบฯ เอกชน 1.5-3 หมื่นบาท “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”

21 กรกฎาคม 2020
0

alivesonline.com : “ทีเส็บ” เปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ให้งบฯ สนับสนุนองค์กรเอกชน 1.5-3 หมื่นบาท จัดประชุมสัมมนาและให้รางวัลพนักงานเดินทางในประเทศ กลุ่มละ 30 คนขึ้นไป มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่นักเดินทางไมซ์ต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในประเทศได้

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่ยังคงรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักธุรกิจไมซ์โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนาจากต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยได้ อีกทั้งจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดประชุม อบรมสัมมนา และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมในประเทศ

“ทีเส็บ” จึงเร่งจัดทำโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” เพื่อส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกับองค์กร บริษัท และผู้ประกอบการไมซ์ที่มีแผนจะจัดประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) งานสัมมนา (Seminars) การอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ใช้สถานที่ในประเทศ โดยตั้งเป้ามีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 534 กลุ่ม สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 235 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน คือ องค์กรเอกชน หรือบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ (Destination Management Company (DMC) บริษัทรับจัดประชุม บริษัทนำเที่ยว โรงแรม หรือสถานที่จัดงาน ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งโรงแรม หรือสถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (TMVS) หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย อาทิ องค์กรและสมาคมที่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และมหาวิทยาลัยเอกชน

เงื่อนไขการสนับสนุนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) และ 2.สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ทั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตั้งขององค์กรภายในจังหวัด หรือข้ามจังหวัด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 คนต่อกลุ่ม โดยขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และจะต้องยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 10 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com / Facebook : Thaimiceconnect หรือ Line : @thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2021 5515