New Issues » “ทีเส็บ” นำเอกชนร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์ IT&CM China

“ทีเส็บ” นำเอกชนร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์ IT&CM China

3 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : ทีเส็บ” นำเอกชน 20 รายร่วมชิงตลาดไมซ์นานาชาติแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกหลังโดนกระทบหนักจาก COVID-19 ในงานเทรดโชว์ IT&CM China ระหว่าง 3-5 ส.ค.63 ร่วมประชันกับผู้ขายนานาชาติ 119 ราย เจรจากับผู้ซื้อกว่า 300 ราย โดยมี โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เป็นจุดเชื่อมโยงกับศูนย์ของงานในเซี่ยงไฮ้

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า “ทีเส็บ” สนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ 20 บริษัท เข้าร่วมงานเทรดโชว์ไมซ์ออนไลน์ครั้งแรกในงาน IT&CM China (Incentive Travel and Convention, Meeting China) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบเดิมจากการจัดงานจริง ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มาเป็นการจัดงานในรูปแบบเทรดโชว์ออนไลน์ (Virtual Tradeshow) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

วัตถุประสงค์การจัดงาน IT&CM China ยังคงต้องการให้เป็นเวทีเจรจาธุรกิจไมซ์ของกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มผู้ขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยมีเวทีเจรจาธุรกิจกับลูกค้าผู้จัดงานจากประเทศจีนแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ความรู้จากการเข้าร่วมงาน และเรียนรู้การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดงานไมซ์อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานของ “ทีเส็บ” อีกด้วย โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้ขายนานาชาติเข้าร่วมกว่า 119 ราย และผู้ซื้อกว่า 300 ราย

นายจิรุตถ์ กล่าวด้วยว่า การร่วมงานครั้งนี้ “ทีเส็บ” ยังผสมผสานการจัดงานจริงให้ผู้ประกอบการไมซ์ 20 บริษัท มารวมตัวกันที่โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เพื่อร่วมงานเจรจาธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของงานเทรดโชว์ IT&CM China ในปีนี้พร้อมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไมซ์ทั้งหมดที่เข้าร่วมงาน โดยให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการเจรจาธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มออนไลน์ของงานไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันยังสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมในการจัดงานรูปแบบปกติควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมการจัดงานภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

การเข้าร่วมงานเทรดโชว์ไมซ์ออนไลน์ IT&CM China ครั้งนี้ ผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 20 บริษัท จะได้รับสิทธิเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ Pre-Schedule Appointment (PSA) ได้รับการแสดงชื่อบริษัทที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจลงในแผนผังการจัดงาน มีสิทธิล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเจรจาธุรกิจ และค้นหาผู้ซื้อในระบบได้จำนวนไม่น้อยกว่า 40 สิทธิ รวมถึงแสดงชื่อบริษัทที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจลงใน Buyers Profile e-book โดย “ทีเส็บ” ตั้งเป้าจำนวนการนัดหมายเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไมซ์ไทยรวมกันภายในงานไม่ต่ำกว่า 500 นัดหมาย

“ทีเส็บ” ยังมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานเพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กลุ่มผู้ซื้อต่างประเทศได้รับทราบกิจกรรมที่ทางประเทศไทยได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย เช่น การออกแบบแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และสร้างการจดจำต่อสายตานานาชาติผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณ Home Page, Networking Lounge Page, และ Social Media เป็นต้น

นายจิรุตถ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ก่อนวันจัดงานจริง ณ โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค “ทีเส็บ” มีการนัดหมายบรีฟผู้ประกอบการ (Exhibitor Brief) และจัดเตรียมคู่มือการเข้าร่วมงาน (Exhibitor Manual) ให้ผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท เพื่อทำการซักซ้อมระบบ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนเข้าร่วมงานจริง โดยดำเนินการจัดงานเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ โดย “ทีเส็บ” ยังอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ในการสร้างการรับรู้ความพร้อมของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าในตลาดจีน ทั้งยังสามารถส่งเสริมการจัดงานรูปแบบปกติในประเทศไปพร้อมกัน เพื่อสร้างรายได้ให้โรงแรมที่จัดงานอีกทางหนึ่งด้วย