Photo News » ททท. เดินหน้าโครงการ SHA ยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทย

ททท. เดินหน้าโครงการ SHA ยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทย

5 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินงานกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤติ COVID-19 ด้วยโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA โดยความร่วมมือของ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ใน 10 ประเภทกิจการ โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA จากทั่วประเทศแล้วกว่า 4,021 ราย ซึ่งกรุงเทพฯ ครองแชมป์ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด

โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เป็นโครงการที่กระตุ้นให้สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับปรุง พัฒนาสถานประกอบการให้สอดคล้องกับรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนใช้สินค้าและบริการท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ โดยตรวจสอบการบริการของผู้ประกอบการใน 10 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม/ที่พัก นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม การจัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ และร้านค้าของที่ระลึก โดยการพิจารณาจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานจากกรมควบคุมโรค 3 องค์ประกอบ คือ สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ การทำความสะอาด และการป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ททท. จะเป็นผู้ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์โดยการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูล ซึ่งจะมีอายุ 2 ปี โดยขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,832 ราย จากทั่วประเทศ และผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 4,021 ราย โดยมีสัดส่วนผู้ประกอบการ พื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1,010 ราย ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 498 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 340 ราย ตามลำดับ ส่วนประเภทกิจการโรงแรมที่พัก ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563)

สำหรับสถานประกอบการที่สนใจ สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA ดาวน์โหลด e-Book ได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org/ebook และสมัครเข้าร่วมโครงการ ขอรับการตรวจและรับตราสัญลักษณ์ SHA ได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsha หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandsha@gmail.com หรือ Line Official : @thailandsha  และ โทร. 1672 เพื่อนร่วมทาง