New Issues » ป.ป.ส. ปลื้มเยาวชนแห่ประกวดคลิป “Save Zone, No New Face”

ป.ป.ส. ปลื้มเยาวชนแห่ประกวดคลิป “Save Zone, No New Face”

20 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : เยาวชนกว่า 800 คน รวม 234 ทีม ร่วมอบรมโครงการ “Save Zone, No New Face” แสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตามความถนัดและเรียนรู้การเป็นยูทูบเบอร์ผ่าน Booth Camp Online ก่อนคณะกรรมการฯ คัดเหลือ 40 ทีมเข้าสู่การเรียนรู้ถาม-ตอบแบบตัวต่อตัวในคอร์สเรียนออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เตรียมตัดสินผู้ชนะเลิศรับรางวัลรวมกว่า 1.5 แสนบาท วันที่ 1 ก.ย.63 พร้อมรวบรวมเครือข่ายเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในช่องทางเพจออนไลน์ มุ่งพัฒนาเป็นแหล่งสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลต่อการป้องกันยาเสพติด

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้น Youth Tubers ว่า โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตามความถนัดและเรียนรู้การเป็นยูทูบเบอร์ผ่าน Booth Camp Online โดยมีกลุ่มเยาวชนผู้สนใจเข้าฝึกอบรมกว่า 800 คน และส่งคลิปสั้นเข้าประกวดจำนวน 234 ทีม ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า

โครงการดังกล่าว มีกิจกรรม Booth Camp Online เพิ่มทักษะให้คนรุ่นใหม่โดยเหล่า Influencer ชื่อดัง ได้แก่ 1) “น้าเน็ก” (เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) หัวข้อ เทคนิคการพูดและการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียและเล่นโซเชียลมีเดียอย่างไรให้ผู้ปกครองเข้าใจ 2) “บี้ เดอะสกา” (กฤษณ์ บุญญะรัง) หัวข้อ เทคนิคการพูดคอนเทนต์และระเบียบวินัยการเป็น Youtuber 3) “เบ๊นซ์ อาปาเช่” (อัครเดช โยธาจันทร์) หัวข้อ เทคนิคการคิดคอนเทนต์และเทคนิคเตรียมตัวรับมือกับนักเลงคีย์บอร์ด 4) “This Is Game” หัวข้อ เทคนิคการเขียนคอนเทนต์ในเพจ และเทคนิคการทำรูปภาพ Cover Video ให้น่าสนใจ และ 5) “NEX Studio” หัวข้อ การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องมือถือ DSLR และเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ การใส่ภาพและเสียง ซึ่งหลังจากได้มีการเรียนรู้ผ่าน Booth Camp Online ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ส่งผลงานเข้าประกวด และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกรอบแรกจำนวน 40 ทีม เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะเข้าสู่การเรียนรู้ถาม-ตอบแบบตัวต่อตัวในคอร์สเรียนออนไลน์สุด เอ็กซ์คลูซีฟกับเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ “น้าเน็ก” (เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) “บี้ เดอะสกา” (กฤษณ์ บุญญะรัง) และ “เบ๊นซ์ อาปาเช่” (อัครเดช โยธาจันทร์) โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดแนวคิดเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดรอบสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 แสนบาท ซึ่งทางคณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 1 กันยายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com  และจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

หลังจากนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จะรวบรวมเครือข่ายเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ไว้ในช่องทางเพจออนไลน์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันยาเสพติดไปยังกลุ่มเป้าหมายเยาวชนโดยตรง โดยในปี 2564 ได้วางแนวทางดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างเป็นรูปธรรม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในทุกมิติ เพราะถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ประการสำคัญพบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุมาจากขาดความอบอุ่นในครอบครัว ไม่มีการใส่ใจดูแล ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง ไม่เข้าใจสภาวะจิตใจ อารมณ์ ความต้องการตามวัย จนกลายเป็นความขัดแย้ง ไม่ได้รับการยอมรับจากคนใกล้ชิดรอบข้าง มักถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ไม่มีโอกาสแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ซึ่งหากมีความเข้าใจความคิด จิตใจ และความต้องการตามวัยของเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติดจะลดลง ดังนั้น จึงขอให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และภาคเอกชน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ด้วยการช่วยกันดูและเอาใจใส่และสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพราะในท้ายสุดเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป