Special Story » “นครราชสีมา” ตื่นตัว ประกาศศักยภาพความพร้อมขึ้นแท่น “ไมซ์ซิตี้”

“นครราชสีมา” ตื่นตัว ประกาศศักยภาพความพร้อมขึ้นแท่น “ไมซ์ซิตี้”

1 กันยายน 2020
0

alivesonline.com : “นครราชสีมา” จัดกิจกรรม Korat MICE City Fam Trip 2020 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเชิญคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นไมซ์ซิตี้ (MICE City) แห่งใหม่ของประเทศไทย

จังหวัดนครราชสีมาได้ผ่านการประเมินจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ในการเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของไทย ตามหลักเกณฑ์ 8 ด้าน ประกอบด้วย ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากการจัดงานของเมือง กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง และความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรม Korat MICE City Fam Trip 2020 ในครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Korat MICE Fest 2020 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช โดยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเปิดงาน พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “Korat MICE City”

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมและศักยภาพสำหรับการเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของเมืองไทย ในด้านของที่ตั้งของจังหวัดนั้นเปรียบดังประตูสู่ภาคอีสานที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายทั้งทางรถยนต์และรถไฟ สำหรับสถานที่จัดงาน การแสดงสินค้า การประชุม ที่พัก ก็ถือว่ามีความพร้อมเช่นกัน โดยในจังหวัดนครราชสีมามีสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมไมซ์อยู่หลายแห่งกระจายตัวกันอยู่ในหลายอำเภอ นอกจากนี้ทางจังหวัดก็มีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผลิตบุคลากรคุณภาพที่สามารถให้บริการและรองรับการจัดกิจกรรมของกลุ่มไมซ์ได้ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น และที่สำคัญคือ จังหวัดนครราชสีมามีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสวยงามหลากหลายประเภทที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งความพร้อมในมิติต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นจุดแข็งในการดึงดูดกลุ่มไมซ์เข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา

คณะสื่อมวลชนยังได้เข้าชม Terminal Hall ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช ซึ่งเป็นสปอร์ตฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด พร้อมชมหอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สามารถรองรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือนิทรรศการขนาดใหญ่ในระดับชาติ ถือเป็นหนึ่งในศักยภาพความพร้อมของจังหวัดในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์

นอกจากการเยี่ยมชมสถานที่จัดงานแล้ว คณะสื่อมวลชนยังได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

  • กิจกรรม “สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ที่บ้านเสมาลัย เสมาไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมปั้นดิน สร้างเมือง เล่าเรื่องเมืองโคราช ผ่านเรื่องเล่าจากดิน ณ บ้านเสมาลัย เสมาไทย
  • ชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา แหล่งรวบรวมเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช โดยมีการร้อยเรียงและเสนอเรื่องราวออกมาในรูปแบบที่สนุกและเข้าใจง่าย
  • กิจกรรมท่องเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขายายเที่ยง” โดยคณะสื่อมวลชนได้ร่วมปลูกป่าลอยฟ้า โดยยิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊กในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ป่า พร้อมชมความงามของทิวทัศน์ ณ จุดชมวิวเขายายเที่ยง บนอ่างพักนํ้าลําตะคองชลภาวัฒนา
  • กิจกรรมสุดพิเศษ “นั่งรถรางชมไร่องุ่น” ที่ พีบี วัลเลย์ เขาใหญ่ ไวนาลี่ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับกลุ่มไมซ์

 

กิจกรรม Korat MICE City Fam Trip 2020 ในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาที่มีความพร้อมในทุกมิติในการเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของเมืองไทย ซึ่งแน่นอนว่าจังหวัดนครราชสีมาจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สำคัญของกลุ่มไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาในฐานะไมซ์ซิตี้ได้ในอนาคต