Special Story » ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 4 รูปแบบใหม่ การันตีรสชาติแบบคนไทยแท้

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 4 รูปแบบใหม่ การันตีรสชาติแบบคนไทยแท้

7 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : DITP เผยตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 4 รูปแบบใหม่ แบ่งประเภทให้ชัดเจนมากขึ้น ช่วยส่งเสริมธุรกิจบริการร้านอาหารไทยและยกระดับร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างมูลค่าให้แก่อาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ส่งผลต่อการขยายการส่งออกสินค้าวัตถุดิบ สิ่งปรุงรส รวมถึงสินค้าอาหารของไทยและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องสู่ตลาดโลก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีที่มีการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ไทย ซีเล็คท์) มานั้น ด้วยบริบทแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น กรมฯ จึงมีการปรับรูปแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ พร้อมจัดกลุ่มให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น โดยกลุ่มที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามเกณฑ์รูปแบบของร้าน การตกแต่งร้าน คุณภาพของอาหารและการบริการ ดังนี้

 1.1 Thai SELECT Signature ร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม มีการตกแต่งร้านสวยงาม และมีการบริการที่เป็นเลิศ เป็นร้านที่มีความโดดเด่นในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย ปัจจุบันร้าน Thai SELECT Signature ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวม 299 ร้าน

1.2 Thai SELECT Classic ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐานอาหารไทย มีคุณภาพดี มีการตกแต่งร้านและการบริการที่อยู่ในระดับดี มีจำนวน 1,174 ร้านทั่วโลก

1.3 Thai SELECT Casual ตราสัญลักษณ์ใหม่ สำหรับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารที่มีรสชาติไทย แต่มีข้อจำกัดในด้านบริการ (Limited Service Restaurant) อาจจะเป็นร้านที่มีขนาดเล็ก มีความเรียบง่าย ให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ เช่น ร้านอาหารไทยในฟู้ดคอร์ท ร้าน Fast Food ร้านอาหารที่มีที่นั่งจำกัดหรือไม่มีที่นั่งหน้าร้าน Food Truck หรือร้านอาหารไทยที่มีเมนูไม่มากแต่ล้วนเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติตามต้นตำรับไทย หรือเป็นร้านที่ให้บริการอาหารไทยแนว Street Food เป็นต้น   

ส่วนที่ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารไทย DITP จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ได้แก่ อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทาน เครื่องแกง เครื่องปรุงรส ขนมไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคหรือร้านอาหารไทย สามารถปรุงอาหารไทยได้สะดวกและมีรสชาติตามตำรับอาหารไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีจำนวนทั้งสิ้น 553 ผลิตภัณฑ์ จาก 50 บริษัท

นายสมเด็จ กล่าวด้วยว่า ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ทั้ง 4 แบบ จะเป็นภาพลักษณ์ของอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ปรากฏตามร้านอาหารไทยในต่างประเทศ จำนวน 1,473 ร้าน หรือบนผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในโมเดิร์น เทรด และร้านจำหน่ายสินค้าอาหารจากเอเชีย โดยนอกจากการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แล้ว กรมฯ ยังได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ การใช้ผู้มีชื่อเสียงในต่างประเทศช่วยโปรโมต รวมถึงสนับสนุนการบริการในรูปแบบเดลิเวอรีโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้มีการปรับแผนแนวทางการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด “อาหารไทย” ยังคงได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและคนไทยที่อาศัยในต่างประเทศอยู่เสมอ ด้วยลักษณะเด่นเฉพาะตัวเรื่องของรสชาติ วัตถุดิบปรุงรสที่มีส่วนผสมของสมุนไพร และสีสันน่ารับประทาน ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศทั่วโลกมากกว่า 1.2 หมื่นร้าน โดยจะมีร้านอาหารที่อ้างว่าเป็นร้านอาหารไทยแต่ให้บริการอาหารที่มิใช่รสชาติไทยแท้ปะปนอยู่ด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอาหารไทยในภาพรวม

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่มอบให้โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นเครื่องหมายที่ช่วยการันตีและมอบความไว้วางใจให้ผู้ที่ต้องการลิ้มรสชาติไทยแท้แบบคนไทยรับประทานได้เป็นอย่างดี

Tom Yum Kung Thai hot spicy soup shrimp with lemon grass,lemon,galangal and chilli on wooden background Thailand Food