etc » ข่าวปลอม ! มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากจดหมาย หรือพัสดุ

ข่าวปลอม ! มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากจดหมาย หรือพัสดุ

8 เมษายน 2020
0

alivesonline.com : จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่า “คำเตือนจากสำนักไปรษณีย์ไทย ขอให้ทุกท่านที่ได้รับพัสดุ ควรแยกใส่ถุงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนนำมาเปิดหรือฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้าน เนื่องจากมีคนได้รับเชื้อ COVID-19 นี้ผ่านทางจดหมายหรือพัสดุแล้ว พร้อมยืนยันว่าสามารถเป็นพาหะได้” นั้น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากการรับพัสดุ หรือจดหมาย รวมถึงยังไม่มีรายงานพนักงาน/ลูกจ้างของ “ไปรษณีย์ไทย” ติดเชื้อ

ทั้งนี้ “ไปรษณีย์ไทย” ได้ตระหนักและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID–19 ที่เข้มงวดเป็นอย่างดี ดังนี้

  • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งต้องฉีด เช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที
  • มีบริการเจลทำความสะอาดมือ
  • เคาน์เตอร์บริการเว้นช่องบริการ 1 ช่อง ตีเส้นระยะห่าง 1 เมตร สำหรับคิวรอใช้บริการ เว้นเก้าอี้นั่ง 1 เมตร
  • ให้ผู้ปฏิบัติงานใส่หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมือบ่อย ๆ
  • ศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งต้องดูแลความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนนำส่งให้ผู้รับปลายทาง
  • การนำจ่ายสิ่งของ “ไปรษณีย์ไทย” กำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจร่างกายก่อนออกนำจ่ายทุกครั้ง
  • สิ่งของที่ต้องมีการลงนามผู้รับไม่ต้องลงนามรับสิ่งของเป็นการชั่วคราว เพื่อเว้นห่างระยะปลอดภัย (Social Distancing)

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือ โทร.0 2831 3131