etc » ไม่จริง! กฟน. จัดโครงการไฟฟ้า “ล้างแอร์ช่วยชาติ”

ไม่จริง! กฟน. จัดโครงการไฟฟ้า “ล้างแอร์ช่วยชาติ”

27 มิถุนายน 2020
0

alivesonline.com : ตามที่มีข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดโครงการไฟฟ้า “ล้างแอร์ช่วยชาติ” นั้น

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า โครงการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ โครงการ “ล้างแอร์ลดโลกร้อนราคาถูก” ของ กฟน. ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งขณะนี้โครงการของ กฟน. ปิดการรับสมัครไปแล้ว และยังไม่มีการเปิดรับสมัครประจำปี 2564 แต่อย่างใด

สำหรับโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนนั้น กฟน. จะเข้าไปดำเนินการเฉพาะลูกค้าที่ได้สมัครเข้าโครงการฯ ผ่าน MEA Smart Life Application เท่านั้น และมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง ยืนยัน กฟน. ไม่มีบริการให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้า เก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัดฯ รวมถึงไปดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บค่าบริการนอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านช่องทางสื่อสารทางการของ กฟน. หรือสื่อมวลชนทราบก่อนทุกครั้ง

จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการแอบอ้างการให้บริการล้างแอร์ในนามโครงการของการไฟฟ้าฯ รวมถึงแอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากการไฟฟ้าต่าง ๆ หรือการแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ กฟน. การแสดงบัตรพนักงานปลอม ตลอดจนการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ปลอมแปลงใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใช้ใบเสร็จปลอม เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้ากับกลุ่มมิจฉาชีพโดยตรง หรือแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า แอบอ้างแจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินได้

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก : การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือ โทร.1130