etc » อย่าแชร์! ลดน้ำหนัก 10 กก. ด้วยไข่ต้ม ภายใน 14 วัน

อย่าแชร์! ลดน้ำหนัก 10 กก. ด้วยไข่ต้ม ภายใน 14 วัน

17 เมษายน 2020
0

alivesonline.com : ตามที่มีข้อความชวนเชื่อเรื่อง “ไข่ต้มทำให้น้ำหนักลงได้ถึง 10 กิโลกรัม ภายใน 14 วัน” นั้น

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอนั้นมีเพียงบางส่วนที่เป็นความจริง เนื่องจากไข่ต้มไม่ใช่ตัวการหลักในการช่วยลดน้ำหนัก ซึ่งจากเมนูต่าง ๆ ที่แนะนำในข้อความดังกล่าวนั้นเป็นเมนูที่มีไขมันน้อยกว่าปกติ เช่น ไข่ต้ม ไก่ต้ม ปลานึ่ง สลัดผัก เป็นต้น และวิธีการปรุงประกอบแทบไม่ใช้ไขมันเลย จึงทำให้น้ำหนักลดลงได้ โดยการลดน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ภายใน 14 วัน ถือว่ารวดเร็วเกินไป อาจจะทำให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายเสีย และเกิดปัญหา “โยโย่เอฟเฟกต์” ตามมาได้

การลดน้ำหนักที่ถูกต้องไม่ควรเกิน 2–4 กิโลกรัมต่อเดือน หลักสำคัญคือต้องบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีหลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดหวาน มัน เค็ม การปรุงรส และร่วมกับการออกกำลังกายอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 นาที

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ nutrition.anamai.moph.go.th