Activity » ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยฯ เปิดนวัตกรรมใหม่ “กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%”

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยฯ เปิดนวัตกรรมใหม่ “กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%”

29 มิถุนายน 2020
0

alivesonline.com : “ทุเรียน” ได้รับการยอมรับให้เป็นราชาแห่งผลไม้ ทำให้ผู้ได้ลิ้มลองต้องติดอกติดใจมาแล้วทั่วโลก ในแต่ละปีทุเรียนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้า และผู้ประกอบการส่งออกผลไม้อย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยในปี 2562 มีการส่งออกทุเรียนสดไปยังต่างประเทศถึง 655,346 ตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 4.5 หมื่นล้านบาท แต่หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการทำธุรกิจทุเรียนคือ “กลิ่น” ซึ่งเป็นข้อจำกัดในด้านการเดินทางและการขนส่งบางประเภท ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหากลิ่นของทุเรียน

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้วิจัยและพัฒนาจนพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับบรรจุทุเรียนขึ้นในชื่อ “กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน 100%” ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นแก่ผู้ซื้อทุเรียนในการขนส่งและการเดินทางอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่บรรจุภัณฑ์  “กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน 100%” ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยฯ จึงได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “กว่าจะมีวันนี้ กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%” โดยเป็นการสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป นักวิจัยอาวุโส ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาร่วมให้ความรู้ พร้อมเปิดรายละเอียดการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณพุทธพร อีเมลล์ : Putthaporn.p@informa.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563